Hướng dẫn thêm 1 sản phẩm trong web wordpress

1. Thêm sản phẩm – Sửa sản phẩm – Xóa sản phẩm
1.1 Thêm sản phẩm :
CÁCH LÀM: Chọn mục “Sản phẩm” --> “Thêm mới” --> Nhập các thông số, nội dung sản phẩm

– Nội dung sản phẩm ( mô tả sản phẩm ), có thể chèn thêm hình ảnh vào nội dung chi tiết sản phẩm
– Ảnh tiêu biểu (ảnh sản phẩm xuất hiện ra ngoài trang web)
– Các thông số khác của sản phẩm như : Tên sản phẩm, Giá sản phẩm, Mô tả ngắn,…
– Tích vào chuyên mục muốn đăng sản phẩm (có thể tích vào nhiều chuyên mục cùng lúc )
– Đăng sản phẩm

1.2. Sửa – xóa sản phẩm đã đăng
CÁCH LÀM: Chọn mục “Sản Phẩm” --> “Tất cả sản phẩm” --> “chỉnh sửa” ( để sửa sản phẩm đã
đăng) hoặc chọn mục “xóa” ( để xóa sản phẩm đã đăng )
Lưu ý: Sau khi Xóa tạm, sản phẩm đó sẽ chuyển về mục Thùng rác ( Có thể vào Thùng rác để khôi
phục hoặc xóa vĩnh viễn sản phẩm đó)