BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Bảng giá tên miền quốc tế và tên miền Việt Nam

Tên miền quốc tế

299.000

đ/năm

  • .com | .net | .org | .info
  • 0 đ Phí khởi tạo
  • Phí duy trì (*)
Đăng ký

Tên miền VN1

770.000

đ/năm

  • .vn
  • 460.000 đ Phí duy trì
Đăng ký

Tên miền VN2

670.000

đ/năm

  • .com.vn | .net.vn | .biz.vn
  • 360.000 đ Phí duy trì
Đăng ký

Tên miền VN3

490.000

đ/năm

  • .edu.vn | .info.vn | .org.vn
  • 260.000 đ Phí duy trì
Đăng ký

(*) Phí duy trì tên miền quốc tế

Tên miền Phí duy trì/năm
.com 329.000đ
.net 351.000đ
.org 373.000đ
.info 407.000đ