BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Bảng giá tên miền quốc tế và tên miền Việt Nam

Tên miền quốc tế

329.000

đ/năm

 • .com | .info
 • 0 đ Phí khởi tạo
 • Phí duy trì (*)
Đăng ký

Tên miền quốc tế

359.000

đ/năm

 •  .net
 • 0 đ Phí khởi tạo
 • Phí duy trì (*)
Đăng ký

Tên miền quốc tế

373.000

đ/năm

 • .org
 • 0 đ Phí khởi tạo
 • Phí duy trì (*)
Đăng ký

Tên miền VN1

670.000

đ/năm

 • .vn
 • 460.000 đ Phí duy trì
Đăng ký

Tên miền VN2

570.000

đ/năm

 • .com.vn | .net.vn | .biz.vn
 • 360.000 đ Phí duy trì
Đăng ký

Tên miền VN3

370.000

đ/năm

 • .edu.vn | .gov.vn | .org.vn
 • 210.000 đ Phí duy trì
Đăng ký

(*) Phí duy trì tên miền quốc tế

Tên miền Phí duy trì/năm
.com 379.500đ
.net 399.000đ
.org 382.000đ
.info 548.900đ