Hướng Dẫn Đăng Nhập Vào Trang Quản Trị Website WordPress tại thietkewebchuyennghiep.com.vn

Để quản trị tất cả các thông tin như: Giao diện website, nội dung của trang (page), bài viết (Post), sản phẩm, danh mục (category), hình ảnh, video… Thì chúng ta cần có tài khoản và đường dẫn (Link) đăng nhập vào trang quản trị website wordpress mà ta cần quản trị bao gồm user và password

Link đăng nhập: http://domain/tnquantri

Các vấn đề lỗi khi đăng nhập vào website wordpress.

Có thể bạn sẽ quên mật khẩu hoặc quên user (tên người dùng) khi muốn đăng nhập vào trang quản trị website. Sau đây sẽ là một số trường hợp có thể xảy ra và cách khôi phục lại thông tin đăng nhập của người dùng mà website wordpress hỗ trợ.

1. Đăng nhập sai tên người dùng (User).

Khi đăng nhập sai tên người dùng, website wordpress sẽ hiện thông báo như sau: “Lỗi: Tên người dùng không hợp lệ”.

Cách khắc phục:

  • Cách 1: Nếu bạn là khách hàng của thietkewebchuyennghiep.com.vn vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua email (kythuat@tamnghia.com) hoặc hotline: 0915 037 592 để khôi phục lại thông tin tên người dùng quản trị website.
  • Cách 2: Bạn có thể tìm lại thông tin tên đăng nhập ở: Email mà công ty  đã bàn giao khi hoàn thành website.

2. Đăng nhập sai mật khẩu (Password).

Khi đăng nhập sai mật khẩu, website wordpress sẽ hiện thông báo như sau: “LỖI: Mật khẩu mà bạn đã nhập cho người dùng (tên-người-dùng) chưa đúng”.

Cách khắc phục:

  • Cách 1: Nếu bạn là khách hàng của thietkewebchuyennghiep.com.vn vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua email (kythuat@tamnghia.com) hoặc hotline: 0915 037 592 để chúng tôi cung cấp lại thông tin quản trị cho bạn.
  • Cách 2: Bạn click vào “Bạn quên mật khẩu” (trên dòng thông báo lỗi). Tiếp theo nhập địa chỉ Email của bạn để nhận lại mật khẩu mới.

Lưu ý: Email này phải là email khi tạo user.