Thay đổi các thông tin chung: Hotline, Fanpage, Email, Địa chỉ công ty,….

Để Thay đổi các thông tin chung: Hotline, Fanpage, Email, Địa chỉ công ty,….

Bạn cần truy cập đến Cấu hình --> Cấu hình chung giao diện màn hình sẽ xuất hiện như sau và bạn làm theo hướng dẫn